Oferta komercyjnych szkoleń zamkniętych dla JST i przedsiębiorców

Poniżej prezentujemy ofertę szkoleń zamkniętych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, obsługi oświaty oraz przedsiębiorców.

 

Zapewniamy:

- profesjonalnych i uznanych w Polsce trenerów;

- wyczerpujące materiały szkoleniowe;

- catering adekwatny do długości szkolenia (serwis kawowy i obiad);

- praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy, dużą ilość warsztatów podczas szkolenia;

- możliwość indywidualnych konsultacji;

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

- zniżki dla stałych klientów.

 

Cena jest negocjonowana indywidualnie z danym klientem i zależy od ilości uczestników, miejsca szkolenia i oczekiwanego standardu cateringu. Termin i miejsce szkolenia jest dostosowywane do oczekiwań klienta.

 

Aktualna lista dostępnych szkoleń:

 

 

P1. Podatki dochodowe w 2013 r.

P2. Podatek VAT w 2013 r.

P3. Gmina, powiat, województwo i urzędy je obsługujące jako podatnicy podatku VAT

P4. VAT jako koszt kwalifikowalny w projektach unijnych w gminach, powiatach, województwachw gminach, powiatach, województwach

P5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Systemy motywacyjne

P6. Prawo oświatowe. Karta nauczyciela

P7. Prawo oświatowe. Prawo pracy w szkole

P8. Jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw jako odrębni podatnicy podatku od towarów i usług

 

Szkolenia własne:

N1. Aspekty prawne prowadzenia stowarzyszeń i fundacji

N2. Wolontariat w urzędzie i organizacji pozarządowej

N3. Ochrona danych osobowych w urzędzie

N4. Ochrona danych osobowych w zakładzie opieki zdrowotnej

N5. Ochrona danych osobowych u przedsiębiorcy

N6. Prawo spółek handlowych w praktyce

N7. Prawo zamówień publicznych w praktyce

N8. Prawo pracy w praktyce

N9. Prawo własności intelektualnej w praktyce (patenty, znaki towarowe i wzory użytkowe)

N10. Prawa autorskie i pokrewne w praktyce urzędu

N11. Samorządowe prawo pracy

N12. Misja Klient czyli reguły i zasady profesjonalnej obsługi w urzędzie

N13. Strategie rozwoju lokalnego - proces opracowywania i konsultacji

N14. Strategie rozwoju lokalnego - monitoring i ewaluacja

N15. Jak stworzyć dobry projekt do PO KL 2007-2013?

N16. Jak skutecznie rozliczyć projekt w PO KL 2007-2013?

N17. Przygotowanie beneficjenta projektu PO KL do kontroli zewnętrznej – Jak przeżyć kontrolę?